Toepassingsgebieden slotsystemen
Complete productlijn
Compact reader

Een compact reader is sloteenheid waarbij de ontvangsteenheid (antenne) en besturingseenheid samen in één behuizing zijn aangebracht. De compact reader is speciaal ontwikkeld voor het met sleutelkaarten beveiligd aansturen van elektrische toepassingen en (automatische deur)aandrijvingen. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van een ingebouwd relais die via bekabeling de elektrische toepassingen en aandrijvingen direct kan aansturen.De compactreader zelf dient gevoed te worden door een externe voeding (beltrafo).

In de meeste gevallen wordt de compact reader in een beveiligde binnenshuis situatie toegepast aangezien de bekabeling van de aansturing bij demontage bereikbaar en dus te manipuleren is. Voor beveiligde toepassingen kan gebruik gemaakt worden van een remote reader, waarbij de antenne los is van de stuureenheid en maximaal 30 meter uit elkaar aangebracht kunnen worden. Maar in de meeste binnenhuissituaties voldoet een compact reader uitstekend en is eenvoudig aan te brengen in elke standaard inbouwdoos.

Toepassingen

Aansturing automatische deuraandrijvingen
Aansturing motorgestuurde sluitingen
Aansturing of vrijgave deurmagneten
Aansturing elektrische dagschootblokkeringen
Inschakelen of uitschakelen stroomvoorziening
enz.enz.


Uitvoeringsvormen sloteenheden