Biometrie

Biometrie

Biometrie is een verzameling van technieken gebaseerd op het meten en vaststellen van lichaamskenmerken van een individu. Deze lichaamskenmerken zijn uniek en maken het daarom mogelijk ze te gebruiken voor identificatie (het vaststellen van iemands identiteit) en authenticatie (het vaststellen dat iemand is wie hij claimt te zijn), waarbij de privacy van het individu gewaarborgd dient te blijven.


 

Biometrie

De meest gangbare en toegepaste vormen van biometrie zijn op dit moment de vingerafdruk, de iris- of netvliesscan, stemherkenning en de gelaatsscan. Deze vormen worden vaak ingezet als aanvullende identificatie beveiliging bij toegangscontrole. Ook worden bepaalde gedragskenmerken voor identificatie gebruikt. zoals bijvoorbeeld de manier waarop iemand een handtekening zet.

Biometrische technologie is momenteel volop in beweging, hoewel er tegenwoordig veel mogelijk is, blijken de meeste toepassingen een te hoog James Bond gehalte voor het bedrijfsleven te hebben. Praktisch gezien zijn er voor het "normale" bedrijfsleven slechts enkele functionele werkbare toepassingen die én betaalbaar zijn én een behoorlijk hoge zekerheid bieden, zoals vingerafdruk en handrug identificatie.

Met name vingerafdruk is een veel toegepaste aanvullende beveiliging bij toegangscontrole ter vervanging van de pincode. Card ID Solutions kan vingerafdrukken inscannen en vertaald opslaan op contactloze smartcards.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Waarom biometrie?

Toegangssystemen zijn moeilijk op een perfecte wijze te beveiligen. Het ligt aan de aard van de mensen om sleutels, pasjes of magneetkaarten aan anderen geven of domweg te verliezen. Aanvullende beveiligingen zoals pin- en andere codes kunnen eenvoudig ook vaak in verkeerde handen terecht komen. Met biometrie komt de optimale toegangscontrole een stap korter bij. Het is niet mogelijk om biometrische kenmerken aan iemand anders door te geven of kwijt te raken. De geautoriseerde gebruiker moet immers altijd fysiek aanwezig zijn om toegang te krijgen. Niemand kan zich voor een ander uitgeven. Snel ‘even' een collega een pasje geven of de code voor het alarm aan een "vriend" geven behoort tot het verleden.

Geen wachtwoorden meer!

Wachtwoorden zijn lastig. Ze veranderen voortdurend, worden vaak vergeten, opgeschreven en "in vertrouwen" doorverteld. Een wachtwoord is vluchtig, één keer gegeven wachtwoord is nooit meer veilig. Door gebruik te maken van biometrie behoort dit probleem tot het verleden.

Volgens de grondlegger van Microsoft, Bill Gates, hebben wachtwoorden hun beste tijd gehad en worden ze vervangen door biometrische smartcard technologie. De grote baas van Microsoft voorspelde op Microsoft IT forum in Kopenhagen, dat gebruikers in toenemende mate zullen overstappen op alternatieve manieren van beveiliging. Volgens Gates is de zwakte van onder meer wachtwoorden een groot probleem voor huidige identiteitssystemen.

Opslag biometrische gegevens

Card ID Solutions maakt voor de opslag van biometrische gegevens gebruik van contactloze Legic kaarten. De biometrische gegevens worden veilig in de digitale kluis van de contactloze kaart opgeslagen. Hierdoor neemt de gebruiker zijn eigen digitaal opgeslagen vingerafdruk overal mee naar toe. Het is hierdoor mogelijk om deze vingerafdruk te verifiëren in een offline lezer, dus een lezer die geen toegang heeft tot een (vingerafdruk) databank. Bij online lezers is een dubbele verificatie mogelijk van de vingerafdruk op de lezer met de digitaal opgeslagen vingerafdruk in de databank en op de kaart.

Fraudebestrijding

Een belangrijke toepassing is het bestrijden van fraude met toegangspassen. Zo komt het veel voor dat gebruikers van sportscholen en fitnesscentra pasjes onderling uitwisselen. Door gebruikmaking van biometrie is het uitwisselen van pasjes niet meer mogelijk en wordt elke klant een betalende klant. Biometrische systemen bestrijden fraude en kunnen dus veel geld opleveren.

Momenteel wordt biometrie al succesvol ingezet bij tientallen sportscholen. Ook andere ondernemingsvormen kunnen profiteren van biometrische identificatie. Bijvoorbeeld videotheken, waar één naam gekoppeld wordt aan verschillende ‘huurders'. Hele families huren op één en dezelfde pas video's en dvd's. Heeft een ander familielid de pas? Geen nood. Met biometrie geeft u de spullen altijd mee aan de juiste persoon.

Diefstalbeveiliging

Behalve het bestrijden van fraude kan ook diefstal van goederen en intellectuele eigendommen voorkomen worden door gebruik te maken van biometrie. Met name in het toegangsbeheer en autorisatie vormt biometrie een functionele aanvulling op de standaard beveiliging van ruimten, gebouwen en terreinen.

Met name bij de toegang tot gebouwen en het (de)activeren van alarmsystemen kan biometrie een functionele rol vervullen. Maar ook voor specifieke ruimten waar kostbare of kwetsbare apparatuur aanwezig (magazijn, computerruimte, telefooncentrale) is of daar waar bedrijfsgevoelige informatie voor het oprapen is (boekhouding, personeelszaken, research en development). Bij al deze ruimten is een veilig toegangsmanagement noodzakelijk.

Card ID Solutions kan u hierbij helpen! Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Biometrie versus privacy