Klantenbinding

Klantenbinding

Klantenbindingskaarten worden in de volksmond kortingskaarten genoemd. Dit is dan ook precies wat de klant verwacht en wat de ondernemer liefst niet wil geven. De ondernemer wenst klantbinding, waardoor klanten het bedrijf vaker bezoeken en zodoende meer omzet genereren. Een goed klantenbindingssyteem geeft inzicht in het bestedingspatroon van klanten, hierdoor kunnen ondernemers klantspecifiek inspelen op de klantbehoefte.


 

Klantenbinding

Hoewel het geven van korting op vertoon van een klantkaart functioneel en duidelijk is, zijn er bedrijfsmatig andere klantvriendelijke, overzichtelijke en effectieve strategieën. Uit internationaal onderzoek blijkt dat de factor voordeel, minder van belang is dan vaak gedacht wordt. De meest succesvolle klantenbinding systemen, blijken spaarprogramma's te zijn die een effectieve korting te geven van minder dan 1 procent.

Een goed klantenbindingssysteem is klantvriendelijk, vergt weinig onderhoud, zorgt voor meer omzet en kost geen geld!

Het uiteindelijke succes van een klantenkaart is niet alleen afhankelijk van de gekozen strategie, maar vooral ook van de manier waarop de kaart en het hierbij horende programma is geïmplementeerd. Card ID Solutions kan uw organisatie begeleiden met het ontwikkelen en invoeren van een effectief en functioneel loyalty systeem.

Hoe? Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op!

StrategieŽn klantenbinding

In principe is er sprake van vier mogelijke klantenbinding strategieën:

Pure - de klantenkaart is alleen geldig bij de initiërende retailer. Het voordeel dat met de kaart wordt behaald is gekoppeld aan producten in de eigen winkels.

Push - dit is een klantenkaart die kan worden gebruikt (getoond) bij verschillende retailers. Het voordeel dat kan worden behaald, richt zich echter volledig op de retailer die de kaart initieert.

Pull - de klantenkaart is alleen geldig bij de initiërende retailer. Echter het voordeel dat kan worden behaald komt van buiten de productrange van de retailer (bijv. cadeaus uit catalogus van derde partij).

Purchase - de klantenkaart kan worden gebruikt bij verschillende retailers. Ook het voordeel wordt behaald bij meerdere partijen. De kaart heeft meestal een betaalfunctie.

Welk loyalty systeem?

Afhankelijk van uw wensen, de doelgroep en de gekozen strategie zijn er specifieke loyalty systemen te ontwerpen. Om te komen tot een succesvolle invoering van een loyaliteitsprogramma spelen ook de technische randvoorwaarden een belangrijke rol, zoals online / offline systeem, type lezers, mogelijkheid integratie met bestaand POS (kassa) software.

Klantenkaarten voorzien van bedrukking, programmeren informatiedragers, barcode, bedrijfsgegevens, klantgegevens, uitgifteprocedure klantenkaarten? Geen zorgen, Card ID Solutions neemt u veel werk uit handen!

Aangezien er geen standaard formule bestaat voor een succesvolle invoering, vergt deze een zorgvuldige inventarisatie, planning en uitvoering. Ons klantenbindingsysteem zorgt voor een grotere klantbetrokkenheid, meer omzet, vergt weinig onderhoud en kost geen geld. Nieuwsgierig?

Laat u eens uitvoerig door Card ID Solutions informeren over de mogelijkheden! Neem vrijblijvend contact met ons op!