Aanwezigheidsregistratie

Aanwezigheidsregistratie

Beveiliging gaat uiteraard verder dan alleen toegangscontrole. De Nederlandse en Europese overheden stellen steeds strengere eisen aan bedrijven met betrekking tot arbeidsomstandigheden, gezondheid, milieu en veiligheid. Veel ARBO richtlijnen zijn dan ook het directe gevolg van Europese wet en regelgeving.


 

Aanwezig

Zo is sinds 1 oktober 1998, het door de Europese Commissie ingestelde besluit 'Working Time Directive' in Nederland van kracht geworden. Dit besluit verplicht werkgevers in de lidstaten om onder andere gewerkte uren en genomen pauzes van werknemers te registreren. Dit maakt het nodig dat u op ieder moment weet wie aanwezig is en - afhankelijk van het type organisatie - de locatie van iedere individuele persoon. Aan dit soort eisen kan functioneel gezien alleen maar voldaan worden door gebruik te maken van een geautomatiseerd toegangscontrolesysteem.

Onze aanwezigheidsregistratie systeem werkt eenvoudig en is bijzonder gebruiksvriendelijk. Ons systeem genereert in het kader van rampenpreventie een aanwezigheidsoverzicht in de vorm van een "sloepenlijst".

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Aanwezigheid personen

Deze toepassing is met name geschikt voor grote ondernemingen of ondernemingen met veel bezoekers. Met deze toepassing kunnen op eenvoudige en flexibele wijze een registratie worden bijgehouden van de personen die uw organisatie hebben bezocht. Waarbij details, zoals aankomst- en vertrektijden en contactpersonen, in een geautomatiseerd systeem worden opgeslagen.
Tot de database behoren een actueel en een historisch bezoekersbestand. Met één simpele muisklik kunt u tevens een representatieve bezoekerspas aanmaken.

Systeemkenmerken

Het registreren van bezoekers bij aankomst bij de receptie, het afdrukken van een bezoekerspas op een herschrijfbare plastic kaart al of niet voorzien van foto. De mogelijkheid om aangekondigde bezoekers door de betreffende gastheer, -vrouw vóór te registreren versnelt het proces van inboeken van de bezoeker bij de receptie.

Het IN-boeken van de bezoeker hetzij handmatig door de receptiemedewerker hetzij automatisch door aanbieding van de bezoekerspas aan een kaartlezer. Automatische opname in het aanwezigenbestand, zodat altijd overzicht is welke bezoekers binnen zijn en bij wie.

Het UIT-boeken van de bezoeker hetzij handmatig door de receptiemedewerker hetzij automatisch door aanbieding van de bezoekerspas aan een kaartlezer. Automatische registratie of de pas weer is ingenomen, vervolgens bewaren van de bezoekersgegevens met de informatie omtrent de afgelegde bezoeken in een historisch bestand voor eventuele raadpleging later.


Calamiteiten overzicht

Onze tijd en aanwezigheidsregistratie vervult in het kader van een rampenplan een belangrijke functie, door in geval van calamiteiten of op elk willekeurig moment een zogenaamde “sloepenlijst” kan genereren van alle nog aanwezige personen binnen het gebouw of terrein. Deze lijst wordt per e-mail naar vóóraf ingestelde e-mail adressen gestuurd. Het genereren van het calamiteiten overzicht kan volledig automatisch worden geactiveerd door bijvoorbeeld een brandmeldcentrale, maar ook d.m.v. een noodknop bij bv. de receptie. Dit overzicht verschaft u alle informatie die u kan helpen om snel en efficiënt in geval van nood al uw medewerkers en bezoekers in veiligheid te brengen zoals dat conform de ARBO-wetgeving is vereist.