Personificering

Personificering

Onder personificering vallen alle methoden om plastickaarten te individualiseren. Meer dan 80 % van alle plastickaarten wordt op de een of andere manier gepersonificeerd. Als hetzelfde kaartontwerp de basis vormt voor verschillende persoonsgegevens (bedrijfskaart), zal met deze wijze van gegevens invoer tijdens de ontwerpfase rekening gehouden moeten worden.

Zo zal voor de automatische invoer van persoonsgerelateerde gegevens rekening gehouden moeten worden met het verwerken van een groot aantal persoonsgegevens (zoals naam, afdeling) en variabelen (lengte van de gegevens, lettertype, vet of cursief gedrukt enz.). Maar ook de opdruk van namen, nummering, barcodes, geldigheidstermijn, pasfoto's, handtekeningen, hologrammen alsook de codering van magneetstrip of contact/contactloze informatiedragers.

Bovendien zijn speciale aanvullingen mogelijk, zoals het afdekken van de bedrukking met transparante hologramfolie, het aanbrengen van hologramzegels, afkrablaag (schratchoff) voor de afdekking van specifieke gegevens of een unieke oplopende barcode codering (eventueel afgedekt tegen optisch kopiëren),

Zoals u ziet zijn er legio mogelijkheden, daarom adviseren wij u graag hierover persoonlijk!


 

Legitimatie

Ontwerpprocedure